Indoor Triathlon Warszawa

24 Lutego 2019, 06:45-21:00 (Niedziela)

Zobacz na mapie

To wydarzenie już się skończyło. Zapraszamy na inne ciekawe wydarzenia.
  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Normalny
już niedostępne 99,00 zł -

Indoor Triathlon Warszawa to wyjątkowa impreza sportowa. Zawodnicy zmierzą się nie tylko z dystansem, ale także z czasem na bardzo popularnym dystansie sprinterskim, w którym muszą pokonać:

 • 750 metrów pływania na 25-metrowym basenie,
 • 20 kilometrów na własnym rowerze wpiętym w trenażer, 
 • 5 kilometrów na bieżni mechanicznej,

Wszystko to odbędzie się w zamkniętym kompleksie sportowym CRS Bielany, przy dobrej muzyce oraz grze świateł. 

Dla zawodników dostępnych jest tylko 108 miejsc, więc spieszcie się z zapisem! 

Zawody odbędą się  w podziale na 9 serii, a w każdej z nich wystartuje 12 zawodników. Dodatkowo każdy uczestnik przed startem zostanie zważony, aby program odpowiednio przeliczył moc na uzyskaną prędkość podczas części kolarskiej. 

Za profesjonalne mierzenie czasu będzie odpowiadała firma zewnętrzna.

Jeżeli chcesz się sprawdzić przed rozpoczęciem sezonu to ta impreza jest dla Ciebie idealna!

Nie możesz tego przegapić!

Po wyścigu zapraszamy wszystkich zawodników na bezpłatny masaż do stanowiska Feel It Therapy!

--

Regulamin Indoor Triathlon Warszawa.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem Indoor Triathlon Warszawa jest Stowarzyszenie Pływackie Sebastiana Karasia, z siedzibą w Łomiankach, ul. Irysa 23,05-092 wraz z Urzędem Dzielnicy Bielany.

2. Zawody odbędą się 24.02.2019 w kompleksie sportowym CRS Bielany przy ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa

3. Dystans:

Odcinek pływacki: 0,750 km,

Odcinek kolarski:, 20 km,

Odcinek biegowy: 5 km.


4. Biuro zawodów - ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa. Czynne w dniu 24.02.2019, w godz. 6:45 - 19:00.

Przebieg rywalizacji:

Część pływacka:
Pływanie odbędzie się na 25-metrowym basenie. Start odbywa się z wody. Zawodnik ma do pokonania 750 m (30 długości pływalni). Na jednym torze startuje po dwóch zawodników. Łącznie odbędzie się 9 serii po 12 osób każda. Zawodnicy każdej serii mają możliwość rozgrzewki w wodzie 30 minut przed startem. Pływanie w piankach jest zabronione. Dopuszcza się start w stroju triathlonowym. Po wyjściu z wody zawodnik biegnie na halę sportową, gdzie znajduje się strefa zmian oraz następna część rywalizacji.

Część kolarska:

Wyścig odbywa się na własnym rowerze . Dozwolone są tylko kolarskie rowery szosowe oraz rowery triathlonowe do jazdy na czas, bez tzw twardej/sztywnej osi. Do wyścigu będą dopuszczane rowery tylko w standardzie pasującym do Trenażerów Tacx Flux (specyfikacja kompatybilności na stronie producenta), a ich obsługa zapewniona jest przez Organizatora. Rower wraz z butami należy dostarczyć w dniu startu (24.02.2019) o odpowiedniej godzinie (Patrz organizacja startu). Po zakończeniu części kolarskiej buty pozostają wpięte w pedały.

Część biegowa:

Bieg na dystansie 5 km zostanie rozegrany na bieżniach mechanicznych przygotowanych przez Organizatora. Miejscem wyścigu będzie hala sportowa

5. Harmonogram startów:

 1. 8:00
 2. 9:20
 3. 10:40
 4. 12:00
 5. 13:20
 6. 14:40
 7. 16:00
 8. 17:20
 9. 18:40

DEKORACJE 20:40

6. Organizacja startu:

75 min przed startem: Weryfikacja zawodnika w biurze zawodów + ważenie osoby startującej

60 min przed startem: Pozostawienie roweru wraz z butami kolarskimi u sędziów odpowiedzialnych za strefę kolarską. Pozostawienie rzeczy do strefy zmian w koszu przyporządkowanym do danego zawodnika. Sędziowie są odpowiedzialni za wpięcie i wypięcie roweru z trenażera, oraz przeniesienie kosza z rzeczami do strefy zmian.

0 - 30 min przed startem: Rozpływanie na basenie


7. Limit ukończenia poszczególnych konkurencji:

Pływanie: 20 minut

Pływanie + rower: 75 minut

Pływanie + rower + bieg: 110 minut

Po przekroczeniu wyżej wymienionych limitów czasowych, zawodnik zmuszony jest do zakończenia rywalizacji.II. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. W zawodach prowadzona będzie klasyfikacja generalna i z podziałem na kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

- do 20 lat

- 21 - 30 lat

- 31 - 40 lat

- 41 - 50 lat

- powyżej 51 lat


2. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Indoor Triathlon Warszawa otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
3. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują pamiątkowe statuetki.

III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. W Indoor Triathlon Warszawa może wziąć udział osoba, która w dniu zawodów ukończyła 16 lat.
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach jest własnoręczne podpisane Oświadczenie, które udostępnione jest w Biurze zawodów przy ul. Lindego 20, 01-952 Warszawa oraz przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem w przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców lub prawnego opiekuna.
3. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
4. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów oraz służby porządkowe.

5. Sędziowie mają prawo zdyskwalifikować zawodnika, który nie będzie stosował się do zasad zawartych w Regulaminie.
6. Jeżeli zawodnik zdecyduje się o wycofaniu z zawodów w dowolnym momencie rywalizacji zobowiązany jest do poinformowania o tym sędziów i zwrócenie chipa.
10. Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do Indoor Triathlon Warszawa będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy https://indoortriathlonwarszawa.evenea.pl
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do wyczerpania limitów miejsc startowych
3. Limit uczestników w Indoor Triathlon Warszawa wynosi 108 osób Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu.
4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem w wysokości 99 pln
5. Opłatę startową należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane.
7. Opłata startowa za udział w Indoor Triathlon Warszawa wynosi 99 PLN.
8. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zawodach.

V. PAKIET STARTOWY
1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Indoor Triathlon Warszawa otrzymuje:,
- chip do elektronicznego pomiaru czasu,
- koszulkę
- medal na mecie.
2. Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia oraz przedstawienie dokumentu tożsamości.
3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do samodzielnego odebrania pakietu startowego.
4. Biuro zawodów będzie się mieścić w CRS BIELANY, przy ul. Lindego 20 01-952 Warszawa i będzie czynne w dniu 24.02.2019 r, w godz. 06:45 - 19:00.
5. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych m.in. w formularzu zgłoszeniowym oraz drogą mailową jest Stowarzyszenie Pływackie Sebastiana Karasia.

2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w ramach współpracy, tzn. bieżący kontakt, wystawienie faktur, informowanie o płatnościach i ofertach, przesyłanie wiadomości e-mail itp.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przejścia procedury zapisu na zawody, w przypadku niepodania danych udział w zawodach nie będzie możliwy.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Wyjątkiem jest firma zajmująca się elektronicznym pomiarem czasu i publikacją wyników. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu.


VII. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Indoor Triathlon Warszawa obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
4. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.
5. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną w trakcie zawodów.
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia miejsca rozgrywania zawodów przez zawodnika.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

9. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.


Zobacz również:

sport i rekreacja sport i rekreacja w Warszawie wydarzenia Warszawa Warszawa